Makale İçeriği
Organik Bileşiklerler soru cevap 1
Organik Bileşikler Soru cevap 2
Organik Bileşiklerler soru cevap 3
Tüm Sayfalar

 

Soru 6 : Aşağıdaki moleküllerin türkçe isimlerini de karşılarına yazınız.

Glikoz,maltoz,fruktoz,nişasta,glikojen,laktoz,sakkaroz,galaktoz

Cevap 6:

Glikoz------- üzüm şekeri veya kan şekeri

Maltoz------ arpa şekeri

Fruktoz----- meyve şekeri

Nişasta----- Bitkisel polisakkarit

Glikojen-----Hayvansal polisakkarit

 

Soru 7: Polisakkaritler nasıl meydana gelir?

Cevap 7: Çok sayıda glikozun dehidrasyon senteziyle birleşmesi sonucu meydana gelir ve glikoz sayısının bir eksiği kadar su oluşur.

Glikoz + Glikoz+.............................. +Glikoz--------------> Polisakkarit + (n-1) Su

                        n tane

 

 

Soru 8: 1328 tane glikoz molekülü birleşerek bir polisakkarit molekülü meydana getirmektedir.  Buna göre bu olay sonucundan kaç tane su oluşur ve kaç tane glikozit bağı kurulur?

Cevap 8: Glikoz molekülleri birleşirken aralarında glikozit bağı kurulur ve bağın oluştuğu yerde de su açığa çıkar. Oluşan su sayısı her zaman glikoz sayısından 1 eksiktir.o halde 1328-1=1327 tane su oluşur ve 1327 tane de glikozit bağı kurulur. Bağ sayısı ile su sayısı her zaman birbirine eşittir.

G: Glikozu ifade etmek üzere aşağıdaki örneği inceleyiniz.

G-G-G-G-G-G-G-G-G------------>polisakkarit + 8 su

Dikkat edilirse 9 glikoz molekülü arasında 8 tane bağ kurulmuş ve bu bağın kurulduğu noktadan 8 tane su açığa çıkmıştır.

 

Soru 9: Bir polisakkarit molekülü 137 molekül  su kullanılarak hidroliz ediliyor. Buna göre kaç tane glikoz molekülü meydana gelmiştir.?

Cevap 9: Hidroliz sırasında su kullanılmaktadır. Bir polisakkaritin hidrolizi için 137 su kullanıldığına göre 138 tane glikoz meydana gelir. Çünkü su sayısı her zaman glikoz sayısından 1 eksik olacaktır.

 

Soru 10: Bir ortamda 5 molekül laktoz, 5 molekül sakkaroz ve 5 molekül maltoz hidroliz edilirse; kaç molekül su kullanılır ve kaç molekül glikoz oluşur?

Cevap 10: Bu soruyu çözmek için öncelikle soruda verilen disakkaritlerin nasıl hidroliz olduklarını görelim.

 

 

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + Fruktoz Maltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + Fruktoz Maltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + Fruktoz Maltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + Fruktoz Maltoz-------> Glikoz + Glikoz

Laktoz + Su --------> Glikoz + Galaktoz

Sakkaroz + Su --------> Glikoz + Fruktoz Maltoz-------> Glikoz + Glikoz

Kullanılan su sayısı : 5

Oluşan Glikoz Sayısı : 5

Kullanılan su sayısı : 5

Oluşan Glikoz sayısı : 5

Kullanılan su sayısı : 5

Oluşan Glikoz sayısı : 10

Toplam su sayısı : 15

Toplam Glikoz Sayısı : 20